Topic

Digital OOH

A collection of 11 issues

Tại sao các thương hiệu nên tích hợp OOH vào chiến dịch quảng cáo tiếp theo của mình

Với những sự thay đổi lớn đang gây gián đoạn trong môi trường quảng cáo trực tuyến trên toàn cầu, quảng cáo ngoài trời (OOH) [https://pooh.vn/ooh-la-gi-giai-ma-nhung-loai-hinh-quang-cao-ngoai-troi-trong-marketing/] vẫn là phương tiện truyền thông truyền thống duy nhất tiếp tục chứng kiến ​​sự tăng trưởng nhất quán trong khu
4 min read

3 lưu ý để đo lường phân bổ trong chiến dịch Digital OOH

Trong vài năm trở lại đây, ngành công nghiệp quảng cáo ngoài trời OOH [https://pooh.vn/ooh-la-gi-giai-ma-nhung-loai-hinh-quang-cao-ngoai-troi-trong-marketing/] phát triển rực rỡ trở lại nhờ vào phương tiện Digital OOH [https://pooh.vn/dooh-la-gi-tai-sao-cac-thuong-hieu-lai-hao-hung-voi-dooh-va-dau-tu-vao-no/] - Quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời. Chi tiêu cho quảng cáo Digital OOH được
4 min read

Subscribe to Programmatic OOH

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe