Cách Pepsi phát triển doanh số sản phẩm với programmatic DOOH

Quảng cáo ngoài trời OOH từ lâu đã được coi là một công cụ tuyệt vời để nâng cao nhận thức và tiếp cận người tiêu dùng. Nhưng việc kết hợp các chiến dịch OOH với các số liệu cụ thể hơn như mức tăng doanh số bán hàng và ROI là một điều khó khăn. Tuy nhiên, việc đưa công nghệ programmatic vào không gian kỹ thuật số ngoài trời (DOOH) đang cách mạng hóa cách các nhà quảng cáo tạo, quản lý và theo dõi các chiến dịch DOOH của họ.