4 yếu tố giúp programmatic DOOH thúc đẩy tăng trưởng cho các thương hiệu

1. Công nghệ OOH đã có những bước tiến vượt bậc trong những năm qua

Có thể nhiều người không nhận ra DOOH đã thực sự đi được bao xa trong vài năm trở lại đây. Quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời đã phát triển khả năng phân tích dữ liệu, đo lường, nhắm mục tiêu cũng như đa dạng hóa cách thức mua-bán quảng cáo. Giờ đây, nhà quảng cáo không chỉ có thể mua vị trí quảng cáo cấp địa phương mà còn có thể mua programmatic theo quốc gia. Hơn thế nữa, với khả năng giao dịch qua programmatic, các chiến dịch quảng cáo có thể tích hợp DCO (dynamic creative) mở ra thế giới cho các thương hiệu thỏa sức sáng tạo.

2. Tích hợp DOOH vào chiến dịch marketing mix làm tăng hiệu suất của các kênh khác

Phương tiện quảng cáo ngoài trời chỉ là một trong rất nhiều công cụ marketing, và việc tích hợp nó vào các chiến dịch marketing mix giúp gia tăng điểm chạm tới người tiêu dùng trong hành trình hàng ngày của họ. Hơn thế nữa, các chiến dịch quảng cáo ngoài trời thường thúc đẩy hiệu suất trên các công cụ tìm kiếm, trang mạng xã hội… Quảng cáo ngoài trời là một phương tiện thúc đẩy nhận thức hiệu quả, giúp gia tăng lượt tìm kiếm về thương hiệu trong suốt quá trình triển khai chiến dịch DOOH.