Quảng cáo ngoài trời thúc đẩy người tiêu dùng hành động

Gần 80% người tiêu dùng đã tương tác với quảng cáo OOH trong 60 ngày qua, theo một cuộc khảo sát mới của OAAA và Morning Consult.

WASHINGTON D.C. (ngày 9 tháng 3 năm 2023) – Trong thế giới marketing, social media, podcasts, quảng cáo trên công cụ tìm kiếm (search engine ads) đã tạo ra nhiều tiếng vang lớn. Tuy nhiên, khi nói đến việc thu hút người tiêu dùng, một phương tiện truyền thống hơn đang chiếm ưu thế: quảng cáo ngoài trời (OOH).

Theo kết quả khảo sát vào tháng 11 năm 2022 từ 1.461 người trưởng thành của Hiệp hội quảng cáo ngoài trời của Mỹ (OAAA) và Morning Consulting, cứ 10 người trưởng thành thì có 9 người (88%) chú ý đến quảng cáo OOH và gần 80% những người xem đó được truyền cảm hứng để hành động.