Những tiến bộ của AI đối với OOH

Ngành công nghiệp quảng cáo ngoài trời Out-Of-Home (OOH) đã trải qua một chặng đường dài trong những năm qua và với tiến bộ của công nghệ, nó đang hứa hẹn sẽ còn tiếp tục phát triển nhanh hơn nữa. Một trong những thay đổi quan trọng nhất trong ngành là việc sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả của quảng cáo OOH.

Những tiến bộ của AI trong ngành OOH

Artificial intelligence (AI) đang cách mạng hóa ngành quảng cáo OOH theo nhiều cách. Một trong những lợi ích quan trọng nhất của AI là khả năng tối ưu hóa nội dung trong thời gian thực. Điều này có nghĩa là quảng cáo có thể được cá nhân hóa cho người xem, làm cho chúng hiệu quả hơn. AI cũng cho phép các nhà quảng cáo nhắm mục tiêu chính xác theo yếu tố nhân khẩu học cụ thể, dẫn đến tỷ lệ tương tác cao hơn. Một số thương hiệu hàng đầu đã sử dụng AI trong các chiến dịch OOH của họ bao gồm McDonald's, Coca-Cola và Toyota. Sau chiến dịch họ đã nhận thấy những cải thiện đáng kể về ROI nhờ sử dụng AI.

Ý nghĩa của Dataism và AI đối với OOH

Dataism là một hệ tư tưởng mới coi thế giới là một luồng dữ liệu và giá trị của bất kỳ hiện tượng hoặc thực thể nào được xác định bởi sự đóng góp của nó vào luồng dữ liệu này. Yuval Noah Harari, một nhà sử học người Israel và là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất “Sapiens: Lược sử loài người” trong cuốn sách “Homo Deus: Lược sử tương lai”, khám phá khái niệm Dataism, mà ông mô tả là một khái niệm mới, tôn vinh tầm quan trọng ngày càng tăng của big data.

Trong ngành OOH, các giải pháp do AI cung cấp được thiết kế để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ trong thời gian thực, cho phép các nhà quảng cáo tối ưu hóa chiến dịch của họ và nhắm mục tiêu chính xác đến nhân khẩu học cụ thể. Điều này có nghĩa là Dataism và AI đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc định hình tương lai của quảng cáo. Bằng cách nắm bắt những thay đổi này, nhà quảng cáo có thể trở thành người đi đầu và đạt được kết quả tốt hơn.

Ý nghĩa Behaviourism và AI đối với OOH

Behaviourism là một trường phái tâm lý học tập trung vào nghiên cứu hành vi quan sát được. Nó có liên quan chặt chẽ với Dataism và AI ở chỗ nó tìm cách thu nhỏ con người thành những con chip nhỏ bên trong một hệ thống xử lý big data.

Có một số cách mà AI có thể và sẽ có khả năng biến đổi ngành OOH trong tương lai, từ việc sử dụng thuật toán AI để tối ưu hóa nội dung một cách linh hoạt, đến việc tạo ra các hệ thống đề xuất sử dụng machine learning để nghiên cứu và thu thập dữ liệu lịch sử nhằm tạo ra các chiến dịch có liên quan theo ngữ cảnh. Các dạng công nghệ đổi mới khác bao gồm AI để phân tích dự đoán, nơi mà các chuyên gia sẽ tạo ra các mô hình có thể dự báo hiệu quả của các chiến dịch OOH cho các chiến lược trong tương lai.

Những tiến bộ của AI và các giải pháp sáng tạo đang chuyển đổi ngành quảng cáo OOH. Những nhà quảng cáo đi đầu xu hướng cần nắm bắt những thay đổi này để tận dụng công nghệ mới nhất. Từ đó mang lại hiệu quả quảng cáo tốt hơn, nâng cao nhận thức về thương hiệu và thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi.

Subscribe to Programmatic OOH

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe