Nền tảng cơ bản về Programmatic DOOH

Trước khi chúng ta đi vào chi tiết, có một điều cần làm rõ: Programmatic DOOH (DOOH có lập trình, gọi tắt là POOH) không phải là một kênh hoàn toàn khác với DOOH hoặc OOH, nó chỉ đơn giản là một cách mua của DOOH, giúp Nhà quảng cáo tối ưu được ngân sách và Nhà cung cấp tối ưu được tài nguyên quảng cáo của mình.

POOH là việc tận dụng machine learning (học máy) và dữ liệu để tự động hóa việc lập kế hoạch, mua, nhắm mục tiêu, bán, phân phối và đo lường quảng cáo trên các màn hình kỹ thuật số ngoài trời. Hơn nữa, công nghệ này có thể được sử dụng bởi toàn bộ hệ sinh thái quảng cáo, có nghĩa là cả Nhà quảng cáo và Nhà cung cấp đều có thể sử dụng POOH để cải thiện lợi nhuận của họ và xem kết quả kinh doanh trong thế giới thực.

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu:

Quá trình mua.

Về quy trình, DOOH có lập trình sử dụng nền tảng bên cầu (DSP) để mua, bán và phân phối không gian quảng cáo theo trong thời gian thực. Lợi thế lớn nhất, so với quy trình mua truyền thống thông qua CMS, là sự dễ dàng kích hoạt, tiện lợi, nhanh chóng và tiết kiệm thời gian.  

Nhắm mục tiêu.

Nếu cách tiếp cận của OOH và DOOH truyền thống là nhắm mục tiêu theo màn hình hoặc vị trí, thì POOH thúc đẩy cách tiếp cận theo hướng dữ liệu, tập trung vào nhắm mục tiêu đối tượng và số lần hiển thị. POOH tạo ra các chiến dịch có thể đo lường, nhắm mục tiêu bằng cách sử dụng dữ liệu vị trí địa lý để kích hoạt không gian quảng cáo trong thời gian thực, dựa trên hành vi của người tiêu dùng và mô hình chuyển động của đối tượng.

Đo lường

POOH đang cách mạng hóa cách đo lường các chiến dịch trong OOH.

Quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời có lập trình có thể đưa ra những đo lường về:

Tiến độ “chạy” của chiến dịch theo thời gian thực

Số lần hiển thị

Lượng phân bổ trên các kênh

Nhận thức về thương hiệu (thông qua các cuộc khảo sát và đối tác của bên thứ 3)

Hành vi khách hàng tương tác với quảng cáo (thông qua các đối tác biểu đồ thiết bị)

Lưu lượng truy cập và lượt ghé qua màn hình quảng cáo.

Kết quả dựa trên dữ liệu của bên thứ nhất

Vận hành quảng cáo

Về phương tiện, lịch phát trình phát quảng cáo trên màn hình kỹ thuật số không được cài đặt như một danh sách phát xoay vòng, trong một thời gian cụ thể, mà chúng được chuyển đến không gian quảng cáo trước khi chiến dịch được kích hoạt trong thời gian thực. Quy trình vận hành trở nên đơn giản hơn nhiều: bạn chỉ mua một lần hiển thị tại một thời điểm.

Hiệu quả và dễ sử dụng.

POOH không dựa vào giao dịch trực tiếp, thỏa thuận ngoại tuyến hoặc lên lịch trình thủ công. Giao dịch được thực hiện thông qua thị trường trực tuyến, DSP, SSP (nền tảng bên cung) hoặc Ad Exchange và tất cả các thỏa thuận đều được tập trung trong nền tảng.

Việc ra quyết định được tự động hóa

DOOH truyền thống buộc người mua phải lựa chọn và thương lượng theo cách thủ công, trong khi với POOH, DSP quyết định cách đặt giá thầu cho một lần hiển thị, SSP quyết định ai giành được lần hiển thị trong cả phiên đấu giá thời gian thực hoặc PMP.

Quản lý tài nguyên quảng cáo.

Với POOH, Nhà cung cấp không cần quản lý chiến dịch nữa, thay vào đó, các thông số được đặt trước trong nền tảng SSP và DSP và phần còn lại được tự động hóa! Các không gian quảng cáo sẽ được tự động phân bổ cho những nhà quảng cáo phù hợp.

Với những lợi ích đáng kinh ngạc trên, POOH là phương tiện có mức tăng trưởng mạnh nhất về doanh số trong 18 tháng qua. Hãy cân nhắc POOH cho chiến dịch của bạn.

Tìm hiểu thêm về các thuật ngữ trong POOH tại đây.

Subscribe to Programmatic OOH

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe