Chi tiêu cho quảng cáo ngoài trời OOH tăng 40,5% trong quý 1 năm 2022

Tiếp tục sự phát triển của năm 2021, chi tiêu quảng cáo OOH đã tạo ra mức tăng hàng quý lớn nhất trong lịch sử, tăng 40,5% trong quý đầu tiên của năm 2022. Trong đó quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời (DOOH) dẫn đầu tổng tăng trưởng OOH với mức tăng 57% so với quý 1 năm 2021.

Các phương loại hình khác trong OOH cũng có mức tăng trưởng mạnh mẽ, quảng cáo ngoài trời Billboards tăng hai chữ số, Street furniture (quảng cáo tại nơi công cộng) và Transit (quảng cáo trên các phương tiện giao thông) đều tăng ba chữ số, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của OOH sau đại dịch Covid-19.

8 trong số 10 danh mục ngành sản phẩm hàng đầu tăng trưởng hai chữ số cho đầu tư vào quảng cáo ngoài trời OOH. Dẫn đầu là ngành Tài chính và Truyền thông & Quảng cáo, cả hai đều có mức tăng trưởng gần gấp đôi. Phản ánh sự quay trở lại của người tiêu dùng sau đại dịch, ngành hàng Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng đã tăng 58%. Các ngành sản phẩm mới này cũng giúp thúc đẩy thành công của OOH so với Quý 1 năm 2021:

  • Chính trị tăng 113%
  • Thể thao tăng 131%
  • FinTech tăng gấp 22 lần

Xếp hạng theo thứ tự chi tiêu của OOH, 10 thương hiệu chi tiêu nhiều nhất cho quảng cáo ngoài trời OOH trong quý 1 năm 2022 là Apple, Capital One, McDonald's, Netflix, HBO, American Express, Amazon, AT&T, Verizon và Universal Pictures.

87% trong số 100 thương hiệu đầu tư vào quảng cáo OOH hàng đầu đã tăng chi tiêu cho phương tiện này từ quý 1 năm 2021 và 47% trong số đó đã tăng hơn gấp đôi chi tiêu của mình.

31% trong số 100 thương hiệu chi tiêu cho OOH hàng đầu là thuộc các ngành công nghệ hoặc các thương hiệu bán lẻ (Apple, Netflix, Amazon, AT&T, Verizon, T-Mobile , ClickUp, Expensify, William Hill và BetMGM….)

Nguồn thông tin: Kantar, Miller Kaplan, OAAA

Subscribe to Programmatic OOH

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe