Nghiên cứu Thần kinh học cho thấy DOOH trên social media “mở ra giá trị quan trọng”

Một nghiên cứu Thần kinh học đã chỉ ra cách quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời DOOH thúc đẩy các chiến dịch social media.

Công ty nghiên cứu Neuro-Insight đã đo phản ứng não bộ của những người đang xem các dạng bài đăng trên nền tảng mạng xã hội khác nhau có màn hình DOOH. Nghiên cứu, do Ocean Outdoor ủy quyền, cho thấy DOOH “có nội dung tích cực trên mạng xã hội” và “mọi người bị thu hút nhiều hơn đến các thương hiệu trên mạng xã hội khi họ lần đầu tiên nhìn thấy mức độ phủ sóng của thương hiệu trên DOOH”.

Nghiên cứu có sự tham gia của hai nhóm đối tượng ở London và Manchester – tổng cộng có 138 người tham gia – những người được xem nội dung DOOH trên TikTok và Instagram. Kết quả cho thấy nhận thức về thương hiệu, phản ứng cảm xúc và thời gian dừng lại cho những người đã xem DOOH trên màn hình thực và sau đó xem nội dung tương tự trên mạng xã hội đã tăng lên. Neuro-Insight cho biết:

“Trước tiên, việc xem cùng một nội dung DOOH trên màn hình ngoài thực tế và sau đó xem màn hình DOOH đó được đăng tải lại trên các nền tảng mạng xã hội sẽ củng cố nhận thức về thương hiệu và nâng cao mức độ chú ý”.

“Nội dung DOOH được các thương hiệu chia sẻ trên các nền tảng social media sẽ củng cố mức độ quen thuộc và mức độ liên quan của thương hiệu, đồng thời những người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng củng cố sự phấn khích và tính xác thực.”

Phil Hall, giám đốc điều hành của Ocean Outdoor UK, cho biết: “Nói một cách đơn giản, nếu một thương hiệu có chiến lược truyền thông social media trong kế hoạch thì thương hiệu đó cần xây dựng DOOH để làm cho nó tốt hơn và hiệu quả hơn.

Khoa học thần kinh trước đây đã thiết lập hiệu ứng mồi của DOOH trên thiết bị di động. Bây giờ chúng ta có thể chứng minh điều gì xảy ra khi quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời vượt qua màn hình vật lý và trở thành nội dung cho các chiến dịch truyền thông trên nền tảng mạng xã hội của các thương hiệu. Việc sử dụng nội dung DOOH trên các phương tiện social media sẽ mở ra giá trị đáng kể, mang lại hiệu quả vượt xa tác dụng mồi của DOOH vật lý đơn thuần. Đối với các nhà quảng cáo, đây là những lợi ích đáng chú ý, chứng tỏ DOOH là một thành phần quan trọng trong mọi chiến dịch marketing tích hợp thành công. Tìm hiểu thêm các thông tin hữu ích về DOOH tại blog pooh.vn của chúng tôi.

Subscribe to Programmatic OOH

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe