Kết nối giữa OOH và các nền tảng social media

Sẽ là phi thực tế nếu chúng ta cố gắng thiết lập mối liên hệ giữa phương tiện truyền thông ngoài trời và internet vào những năm 90. Nhưng hiện nay, trong thời đại kỹ thuật số phát triển cuộc chơi đã thay đổi. Với sự trợ giúp của công nghệ và các nền tảng social media, chúng ta có thể thiết lập mối liên hệ chặt chẽ giữa OOH và internet, giúp gia tăng doanh số bán hàng và nhận thức về thương hiệu.

Đây là cách các chiến dịch social media và OOH mang lại lợi ích cho nhau:

Socila media giúp lan truyền chiến dịch quảng cáo OOH

Rất nhiều người dùng mạng xã hội bắt gặp quảng cáo OOH khi họ đang cuộn màn hình để cập nhật thông tin. Quảng cáo OOH xuất hiện trên các nền tảng social media thường ở dạng hình ảnh hoặc video được người dùng hoặc chính thương hiệu lan truyền. Điều này khuếch đại phạm vi tiếp cận và khả năng hiển thị của quảng cáo OOH thông qua phương tiện truyền thông xã hội.

Các báo cáo cho thấy rằng 82% người dùng Tik Tok, 81% người dùng Instagram, 80% người dùng Facebook, 78% người dùng Snapchat và 76% người dùng Twitter đã xem quảng cáo OOH khi sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội. Thế hệ Millenials là đối tượng chính chú ý và đăng hình ảnh của bất kỳ quảng cáo OOH sáng tạo và thú vị nào mà họ nhận thấy giúp tăng nhận thức về thương hiệu.

Thúc đẩy khán giả

Các báo cáo cũng chỉ ra rằng một nửa số khán giả sử dụng mạng xã hội đã bắt gặp quảng cáo OOH hoặc truy cập trang web của thương hiệu mà họ tìm thấy. Hơn nữa, mọi người cảm thấy có động lực để biết thêm về thương hiệu được quảng cáo bằng cách tìm kiếm xếp hạng, đánh giá, sản phẩm hoặc hỏi về điều tương tự thông qua người thân và bạn bè.

Tương tác với thương hiệu cao hơn

Quảng cáo OOH độc đáo, hấp dẫn và sáng tạo thu hút khán giả chia sẻ những gì họ thấy với mọi người thông qua mạng xã hội. Đổi lại, điều này sẽ thúc đẩy sự gắn kết của thương hiệu với người dùng mạng xã hội. Trình tự xem => chia sẻ và động viên xuất hiện dưới dạng một định dạng hoàn toàn tự nhiên chứ không phải là một sự ép buộc quảng cáo.

Like, share and click

Các nút hành động nhỏ nhưng mạnh mẽ trên các nền tảng truyền thông xã hội, chẳng hạn như 'like' nếu bạn muốn xem nội dung nào đó, 'share' nếu bạn muốn lan truyền nội dung và 'click' để tương tác nhiều hơn với nội dung, giúp chiến dịch OOH dễ dàng thúc đẩy kỹ thuật số.

Các số liệu thống kê được đề cập ở trên được trích từ các báo cáo mới nhất công bố bởi OAAA (Hiệp hội Quảng cáo Ngoài trời của Hoa Kỳ).

Subscribe to Programmatic OOH

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe