Hiểu các chỉ số trong quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời - DOOH

Trong quảng cáo online, số liệu báo cáo là những chỉ số nổi tiếng để quyết định sự thành công của một chiến dịch. Cookie và nhiều công cụ khác nhau cho phép dễ dàng thu thập và phân tích dữ liệu liên quan đến hành vi của người dùng. Admin có thể xem cách users truy cập đến trang web của họ và họ đã tương tác như thế nào với các nội dung quảng cáo.

Phân tích chỉ số cũng vô cùng quan trọng và hữu ích trong thế giới quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời (DOOH), nhưng cách thức theo dõi các chỉ số có một chút khác biệt. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết này nhé.

1-Đo lường số lần hiển thị (impressions)

Chỉ số quan trọng nhất trong DOOH là số lần hiển thị (impressions) mà màn hình nhận được, trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, việc xác định số lần hiển thị mà một màn hình nhận được là rất khó. Với quảng cáo trực tuyến, một lần xuất hiện quảng cáo trên một màn hình có khả năng tiếp cận một người. Tuy nhiên với DOOH, là một phương tiện nhưng tiếp cận rất nhiều người. Một số người có khả năng đang nhìn vào màn hình tại bất kỳ thời điểm nào, có nghĩa là một lần phát quảng cáo cần được tính là một số lần hiển thị.

Việc xác định hệ số hiển thị hoặc số lần hiển thị mà một lần phát quảng cáo đạt được, yêu cầu thu thập dữ liệu. Các Nhà xuất bản khác nhau dựa vào các công cụ khác nhau để lấy dữ liệu này. Các doanh nghiệp có thể sử dụng máy ảnh và cảm biến được tích hợp với nền tảng phân tích DOOH như Quividi hoặc Linkett để thu thập dữ liệu lượt xem liên tục. Hoặc sử dụng một công ty nghiên cứu từ bên thứ ba độc lập như Geopath hoặc Nielsen để tiến hành phân tích thống kê về các lượt xem mà màn hình sẽ nhận được trong một khoảng thời gian.

2-Chỉ số và giá cả

Có ba cách chính tính giá trong DOOH:

  • CPM (cost per thousand impressions) - tính giá dựa trên mỗi nghìn lần hiển thị. Với mô hình này, nhà xuất bản sẽ thương lượng mức giá với nhà quảng cáo, tính mức giá đó cho mỗi 1.000 lần hiển thị mà họ muốn chiến dịch quảng cáo của mình nhận được. Lưu ý rằng do hệ số hiển thị, có khả năng sẽ mất ít hơn 1.000 lượt để đạt được 1.000 lần hiển thị.
  • SOV (Share of voice) - tính giá dựa trên tỷ lệ hiển thị quảng cáo trong tổng số tài nguyên quảng cáo của màn hình. Người mua có thể mua một tỷ lệ phần trăm cụ thể của tất cả khoảng không quảng cáo trên tất cả các màn hình của hệ thống hoặc khu vực.
  • Loop frequency - Tần số lặp lại. Màn hình quảng cáo thường phát trên một vòng lặp, với nhiều nội dung giống nhau lặp lại sau một khoảng thời gian nhất định. Để tiếp cận nhiều người hơn, người mua có thể muốn mua nhiều vị trí trong một vòng lặp.

Quảng cáo kỹ thuật số ngoài trời, giống như các quảng cáo kỹ thuật số khác, hiện đang trong giai đoạn tăng trưởng và cải tiến không ngừng. Việc theo dõi số liệu chắc chắn sẽ vẫn là một phần không thể thiếu của các chiến dịch kỹ thuật số ngoài trời. Những nhà quảng cáo sẽ cần phải nắm bắt được những thay đổi của ngành trong việc thu thập dữ liệu trong những năm tới.

Tìm hiểu thêm về DOOH tại đây

Subscribe to Programmatic OOH

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe