Báo Cáo Chi Tiêu Quảng Cáo Kênh Retail Media 2024: Xu Hướng Mới và Sự Bùng Nổ của Quảng Cáo vào Retail Media.

1. Chi Tiêu Dự Báo:

  • Năm 2024, các nhà quảng cáo sẽ chi 54.48 tỷ USD cho Retail Media lẻ tại Mỹ, chiếm một phần quan trọng trong tổng chi tiêu quảng cáo.
  • Chi tiêu quảng cáo Retail Media sẽ vượt qua quảng cáo truyền hình truyền thống vào năm 2025 và tất cả các phương tiện truyền thông truyền thống vào năm 2026.

2. Vai Trò Quan Trọng:

  • Dữ liệu khách hàng đầu tiên từ các nhà bán lẻ đang thúc đẩy chi tiêu quảng cáo không chỉ trên nền tảng bán lẻ mà còn trên mạng xã hội, tìm kiếm, và các trang web mở.

3. Tăng Trưởng Nhanh Chóng:

  • Chi tiêu cho quảng cáo tìm kiếm Retail Media dự kiến đạt 33.86 tỷ USD vào năm 2024 và sẽ tiếp tục tăng, đạt 76.83 tỷ USD vào năm 2028.

4. Thay Đổi Cân Bằng Quảng Cáo Hiển Thị:

  • Quảng cáo hiển thị đang phát triển nhanh hơn quảng cáo tìm kiếm, đặc biệt là trong các không gian ngoài trang web Retail Media.

Dự Báo Chi Tiêu Quảng Cáo Retail Media 2024

Sự Phân Bổ Chi Tiêu Quảng Cáo Retail Media

Subscribe to Programmatic OOH

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe