Quảng cáo OOH mang lại sự khuếch đại trên social media như thế nào?

Người tiêu dùng thường xuyên nhìn thấy quảng cáo OOH được bạn bè hoặc những fanpage mà họ quan tâm chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này nhấn mạnh giá trị của OOH trong việc tạo ra sự viral một cách tự nhiên cho các chiến dịch quảng cáo ngoài trời. Nghiên cứu mới nhất từ ​​OAAA và The Harris Poll cho thấy, người dùng TikTok dẫn đầu trong việc nhận thấy một cách thường xuyên hoặc đôi khi nhận thấy quảng cáo OOH trên nền tảng này (chiếm 65%). Người dùng Facebook và Instagram theo sát phía sau (lần lượt là 64% & 62%) và hơn một nửa số người dùng Snapchat và Twitter cũng cho biết họ thấy quảng cáo OOH trong các nền tảng này (lần lượt là 59% & 54%). Thế hệ Millennials là nhóm có nhiều khả năng đăng tải hình ảnh quảng cáo ngoài trời nhất trên các nền tảng social media.

Hơn một nửa số người dùng phương tiện social media nhận thấy quảng cáo OOH được đăng lại trên nền tảng mà họ thường xuyên truy cập.

Kết quả nghiên cứu về tần suất gặp quảng cáo OOH trên các nền tảng social media

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng gần một nửa số người dùng mạng xã hội (48%) tương tác với quảng cáo ngoài trời mà họ thấy trên nền tảng đó bằng cách truy cập trang web của thương hiệu được quảng cáo. Ngoài ra, hơn một phần ba được truyền cảm hứng để tìm kiếm thương hiệu trên các công cụ trực tuyến, đọc các nhận xét về sản phẩm và dịch vụ của họ và/hoặc hỏi bạn bè và gia đình về thương hiệu đó.

75% người dùng đồng ý rằng họ đã xem quảng cáo OOH được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Báo cáo hành động được thực hiện của những người dùng đã tương tác với quảng cáo OOH trên các nền tảng mạng xã hội.

Infographic

Subscribe to Programmatic OOH

Don’t miss out on the latest issues. Sign up now to get access to the library of members-only issues.
jamie@example.com
Subscribe